Gimsøy menighetshus kan leies til dåpsselskap, minnesamvær, konfirmasjonsselskap og andre anledninger.
Klyve menighetshus leies kun ut til dåps- og konfirmasjonsselskap.


Gimsøy menighetshus

maks dekkeplass til 40 personer 

Dagspris kr. 1500 for hverdager 

kr. 2000 for lørdager/søndager 

Helg kr. 4000

Alle priser er med vask.

 

Klyve menighetshus: 

maks dekkeplass til 90 personer. 

Dagspris kr. 2000 for hverdager 

kr. 2500 for lørdager/søndager 

Helg kr. 5000 

Alle priser er med vask.


For bestilling Gimsøy kontakt menighetskontoret
For bestilling Klyvekontakt Stian Holtskog, tlf.91746492.