Åpent for flere i kirka


Det er nå åpnet for inntil 150 personer i Nenset kirke.

 

I Gimsøy er plassbegrensningen fortsatt 36 for å opprettholde 1-meters avstand. Det er nå også åpnet for enkel matservering slik at vi kan ha enkel kirkekaffe utover sommeren. Fra søndag 28. juni blir det fellesgudstjenester annenhver søndag i Gimsøy og Nenset kirke. 

Tilbake