Velkommen til søndagsskole


 

Søndagsskolen passer for barn i alle aldre og om du vil ha med deg

en voksen du kjenner, er det selvfølgelig helt i orden. Håper vi snart kan sees! Inntil videre legger vi ut på linker til videoer for barna på våre facebooksider.

 

Tilbake