Forsommerfest. Gimsøy menighetshus


Diakoniutvalget i Gimsøy og Nenset menighet inviterer til forsommerfest i Gimsøy menighetshus.

Tirsdag 28.mai kl 18.00


Andakt og servering av måltid
Hyggelig prat og allsang

Gratis inngang. Kollekt til diakoniarbeidet.
Påmelding til menighetskontoret (35506380) eller mail til gimsoynenset.menighet@skien.kommune.no

Tilbake