Fellesskapskveld


Lovsang, bønn, fellesskap og Guds ord

Program for fellesskapskveldene på Klyve menighetshus

Kongerødvegen 8

Kl. 18.30

28. august tale ved Marit Byre Myklebust

11. september tale ved Daniel Ogweno

9. oktober tale ved Per Inge Håland

20. november tale ved Henning Boklund

Tilbake