Gjeldende smittevernregler per 2. febr


På arrangementer med faste tilviste plasser for publikum fjernes avstandskravene når man sitter i setet. Det betyr at alle seter som er nummerert i kirkerommene kan benyttes. Vi skal tilstrebe å holde avstand ellers i lokalet. Vi trenger ikke lenger registrere deltagere på lister med navn og nummer.

 

Tilbake