Velkommen til åpen barnehage


Er du i barselpermisjon eller hjemme med barn under skolealder er du hjertelig velkommen
til oss på Klyve Menighetshus

Åpen barnehage holder til i Kongerødvegen 8 på Klyve. Vi er et tilbud spesielt for deg som er hjemme
med små barn og vi har et flerkulturelt miljø. Vi er alene om dette tilbudet i Skien
kommune godkjent av barnehagekontoret og drives i samsvar med gjeldende lover og
forskrifter, vi er eid av Nenset Menighetsråd.


Hva gjør vi?

Vi leker, synger og har sosialt samvær. Hver åpen dag har vi sangstund kl.11.00 og spiser
niste eller smøremåltid etter sangstunden. Vi har tilrettelagt bygg og rom nettopp for de
aktivitetene og den aldersgruppa vi har. Onsdager har vi også babytrall for de aller minste
og mandag ettermiddag har vi åpent med middag for alle. Som personal har vi bred
erfaring i det arbeidet vi driver og har et brennende engasjement for jobben vår.
Vår visjon er: At åpen barnehage skal være et varmt og inkluderende møtested for alle,
der barn får oppleve glede og mestring gjennom samlingsstund, lek og fellesskap.

Åpningstider

Du kan komme alle åpne dager slik du vil. Nå i disse covid tider følger vi de til enhver tid
gjeldende smittevernsregler. Vi har egne tiltak og planer utarbeidet og godkjent av
kommune overlegen. 


Mandag -torsdag fra kl.09.30-13.30.
Kostpris kr.30,- per familie per dag, smørelunsj tirsdager og onsdager
Mandager har vi også ettermiddagsåpent med middag med påmelding fra
kl.15.30-18.30. Påmelding til Mona Dette koster kr.40 per person og max 120,- per fam.
Stengt i alle skoleferier!


Følg oss på facebook for ukentlig info:

Åpen barnehage Skien
Mvh : Mona Ripegutu Robertsen, leder. Kontakt og sms: 92406900

Tilbake