Restriksjoner i November


Fra 9. november blir det ytterligere innstramminger på kirkens aktivitet.

 

Det blir hverdagsmesse 11. november i Gimsøy kirke kl 20.00, men det blir uten nattverd, bønnevandring og suppe. På søndag 15. november blir det enkel gudstjeneste i Nenset ved Trond Inge Tappel klokken 11.00! Merk tidspunktet da dette er endret fra opprinnelig oppsatt generasjonsmesse. Det blir altså IKKE gudstjeneste kl 17.00 denne dagen.

Søndagsskolen tar en pause, og vi har heller ikke kirkekaffe fremover, men vi kommer tilbake med info når den eventuelt starter opp. 

Når det gjelder trosopplæringstiltak blir det ikke kirkekino, eller babysang. Åpen barnehage holder nå kun åpent på Klyve menighetshus.

I første omgang gjelder tiltakene ut november måned. Plassbegrensningen er på 50 personer i Nenset og 36 personer i Gimsøy. 

Alle som kommer blir registrer med navn og tlf. Listene blir nå oppbevart i 14 dager.

Alle må benytte antibac når de kommer.

1 meters regelen gjelder også i alle våre lokaler.

 

Tilbake