Takkoffer i disse tider


Støtt aksjonen Sammen som kirke i hele verden.

 

Denne aksjonen gir all støtte til misjonsorganisasjonene sine prosjekter og de ekstratiltakene som organisasjonene bidrar med i mange land under pandemien. Vi kan ikke samle inn kontanter i kirken, men vi gir vår gave merket med SAMMEN til Vippsnummer 507832(gimsøy) eller 507833 (Nenset). Man kan også sette inn penger merket SAMMEN på menighetens kontonummer 1503.53.07599.

Tilbake