Konfirmant i Gimsøy og Nenset menighet i 2021?


Her får du informasjon om konfirmasjonstiden for dere som er født i 2006 som skal konfirmeres våren 2021

 

Kjære deg som vurderer å være konfirmant!

Situasjonen i år er litt annerledes enn vanlig, og vi kan derfor ikke invitere deg til et eget informasjonsmøte om konfirmasjon i Nenset kirke slik vi har pleid å gjøre. Men fra 12.juni kan dere melde dere på konfirmasjonsåret som starter til høsten! Dette gjør dere på www.nensetkirke.no. På Facebook-siden vår Gimsøy og Nenset menighet og på nettsiden vår vil vi legge ut informasjon om året så fort vi vet mer.

 

Presentasjonsgudstjeneste

Søndag 4.oktober blir det presentasjonsgudstjenester i menigheten kl. 11.00 i Nenset kirke og kl. 19.00 i Gimsøy kirke. Da blir alle årets konfirmanter presentert. Inviter gjerne med deg familie og faddere til denne gudstjenesten. Gudstjenesten gjennomføres i samsvar med de retningslinjer som gjelder på dette tidspunktet.

 

Undervisning

Temaer som blir tatt opp er blant annet sentrale temaer i den kristne tro, menneskeverd og etikk. Vi ønsker at konfirmantundervisningen skal oppleves relevant for ungdommene. Undervisningen foregår like etter skoletid på Gimsøy menighetshus eller Klyve menighetshus, annenhver uke. Dere kan velge om dere vil komme på undervisningen på tirsdager eller onsdager. For konfirmanter med ekstra behov, vil vi legge til rette for dette. Gi oss beskjed!

I tillegg til undervisningen pleier vi å ha flere store fellesarrangementer med de andre menighetene i Skien. Det er kateket Karin Fjose Olsen, kapellan Stian Holtskog og kapellan Georg Eichsteller som har undervisningene. Hver konfirmanttime starter med et enkelt brødmåltid.

 

Overnattingstur

Hver høst har vi pleid å starte konfirmantåret med en overnattingstur til Norsjø leirsted på Akkerhaugen. I år blir denne turen etter jul. Vi kommer tilbake med mer informasjon om denne turen etter hvert.

 

Gudstjenester

I løpet av konfirmasjonstiden skal dere bli kjent med kirken og gudstjenesten. Dere skal være på åtte gudstjenester i løpet av året, dette inkluderer blant annet presentasjonsgudstjenesten og konfirmasjonsgudstjenesten.

 

Konfirmasjonsdagen

I Gimsøy kirke vil det være konfirmasjoner lørdag 1.mai og søndag 2.mai i 2021. I Nenset kirke vil det være konfirmasjoner lørdag 8.mai og søndag 9.mai. Vi ser an hvor mange gudstjenester vi trenger de ulike dagene. Dere kan allerede ved påmelding registrere hvilken dag dere ønsker konfirmasjon.

 

Dåp

Ordet konfirmasjon betyr å bekrefte og konfirmasjon er en bekreftelse på det som skjedde i dåpen — at du ble Guds barn. Vil du være konfirmant, men ikke er døpt, legger vi til rette for at du kan døpe deg i løpet av året.

 

Gi konfirmasjonstiden oppmerksomhet

Mange ungdommer er aktive i idrett, korps, dans, kor og mange andre gode ting. Med konfirmantforberedelser på toppen kan det bli veldig travelt. Vi ber om at konfirmanter og foreldre legger til rette for og prioriterer, slik at du får mest mulig ut av konfirmanttiden.

 

Påmelding

Meld deg på til konfirmantåret ved å ringe til kateket: 92 28 50 52 eller sende en epost: karin.fjose.olsen@skien.kommune.no

Påmeldingen åpner 12.juni.

 

Kostnader

Konfirmantavgiften er på kr. 1500,- Dette dekker alle utgifter (inkludert overnattingstur) bortsett fra konfirmantbildet.

 

Spørsmål?

Er det noe du lurer på kan spørsmål rettes til kateket Karin Fjose Olsen på mail: karin.fjose.olsen@skien.kommune.noKarin begynner i kateket-stillinga i Gimsøy og Nenset menighet 1.juni, og kan fra da også kontaktes på tlf. 922 85 052.

Tilbake