Åpning av kirker til gudstjeneste 24. mai


Den 24. mai blir det endelig gudstjeneste i Gimsøy og Nenset kirke igjen!

 

I Nenset blir det gudstjeneste med nattverd klokken 11.00 ved Trond Inge Tappel. Max 50 tilstede i Nenset. I Gimsøy blir det gudstjeneste ved Georg Eichsteller, med max 36 tilstede. Møt opp i god tid for registrering. I Nenset blir det søndagsskole med oppmøte hos løven utenfor kirken. Blir det plass til barna, kommer de inn før gudstjenesten og blir med på noen sanger, før de går ut og har pinsevandring ute. Vi ber folk om å sette seg på oppmerkede plasser fordi vi må reservere stoler til dåpsseremoni som skal være senere på dagen. Det blir dessverre ikke kirkekaffe.

Vi har noen retningslinjer som gjelder per i dag, men som kan endre seg før 24. mai, så følg med:

NB! Les dette før du kommer:

1) Syke personer skal ikke delta eller være til stede. Har du symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene, kan du ikke delta. Vi vil legge ut deler av gudstjenesten på nett slik at du kan se preken i etterkant. Trenger du en prat er vi i kirken tilgjengelige på telefon (se telefonliste under "om oss").

2) Vask hendene før du kommer, og bruk sprit ved inngangen eller vask på toalettet, og bruk sprit fremme ved alteret før nattverd.

3) Det er maksimalt plass til 50 personer i Nenset (utenom ansatte på jobb og medvirkende), og 36 personer i Gimsøy

4) Vi må holde en meters avstand. (gjelder ikke personer i samme hustand) 1 meters avstand gjelder både når vi kommer i døra, sitter ned og går igjen. Benytt oppmerkede plasser.

5) Unngå unødvendig berøring på gjenstander og håndtak.

6) Navn og nummeret til alle som kommer vil bli skrevet på en lapp i gangen når man kommer. Denne lappen blir oppbevart i 10 dager på grunn av eventuell mulighet for smittesporing. Den blir deretter makulert.

Vi kommer med mer oppdatert informasjon om hvordan nattverden blir gjennomført.

Følg med for mer info!

 

Velkommen i Jesu navn!

 

Tilbake