Konfirmantplan våren 2021


Konfirmantplan oppdatert

 

Undervisningen:

Undervisning bønn:  Delta - Samling 16 - IKO

Undervisning gudstjeneste:  Delta - Samling 15 - IKO

16. og 17. mars undervisning på Klyve menighetshus Konfirmanttime fasteaksjon - YouTube

23. og 24. mars undervisning på Gimsøy menighetshus Konfirmanttime fasteaksjon - YouTube

13. og 14. april undervisning på Klyve menighetshus

20. og 21. april undervisning på Gimsøy menighetshus

 

Kirkens nødhjelps fasteaksjon:

Den årlige innsamlingen skjer digitalt. Pengene går til rent vann for flere.

Ønsker dere å vite mer om aksjonen kan dere se hjemmesiden: https://www.fasteaksjonen.no/

Undervisning fasteaksjonen: Vær noe for andre - YouTube og Konfirmanttime fasteaksjon - YouTube

Kronerulling for konfirmantene: Forside og Bakside

Good Friday: Link til sending og quizapp kommer på https://sglive.no/goodfriday

 

 

Gudstjeneste/konsert med bandet:

Vi har spurt bandet om de kan bli med 18. april

 

Fotografering og øving:

31. august kl. 17-18.30 for Gimsøy konfirmantene

14. september kl. 17-18.30 for Nenset konfirmantene

 

Konfirmansjonsgudstjenestene:

4. og 5. september i Nenset kirke for Gimsøy konfirmanter

18. og 19. september i Nenset kirke for Nenset konfirmanter

Tilbake