Gudstjenester

GUDSTJENESTER HØSTEN 2016

NENSET kirke

25/9 kl. 11.00              Dåpsgudstjeneste GE (Luk 9,57-62)

9/10 kl. 11.00              Dåpsgudstjeneste SH (Luk 12,13-21)

16/10 kl. 11.00            Dåpsgudstjeneste JKS (Luk 10,25-37)

23/10 kl. 11.00            Gullkonfirmanter SH (Matt 24,35-44)

30/10 kl. 11.00            Dåpsgudstjeneste JKS (Luk 15,11-32)

6/11 kl. 11.00              Nattverdgudstj. Allehelgensdag AF (Luk 6,20-23)

6/11 kl. 18.00              Minnegudstjeneste AF/TIT

13/11 kl. 11.00            Nattverdgudstjeneste TIT

20/11 kl. 11.00            Generasjonsmesse med barnekor

GIMSØY kirke

18/9 kl. 11.00             Nattverdgudstjeneste JKS (Sal 38,10-16)

2/10 kl. 11.00             Nattverdgudstjeneste AF (Matt 18,1-11)

Onsd. 12/10 kl.  20.00 Hverdagsmesse ØG

16/10 kl. 11.00            Dåpsgudstjeneste GE (Luk 10,25-37)

23/10 kl. 11.00            Gullkonfirmantgudstjeneste AF (Matt 24,35-44)

6/11 kl. 11.00              Nattverdgudst. Allehelgensdag TIT (Luk 6,20-23)

6/11 kl. 16.00             Minnegudstjeneste TIT/AF

Onsd. 9/11 kl. 20.00   Hverdagsmesse ØG

13/11 kl 11.00             Gudstj. med 30 års markering av Gimsøy menighetshus. Klosterøen mannskor deltar. Dåp. AF (Luk 13,10-17)

27/11 kl.11.00             Speidergudstj. med åpning for dåp GE (Matt 21,1-11)

Onsd. 7/12 kl. 20.00   Hverdagsmesse ØG

 

KLYVE menighetshus

25/9 kl. 16.00              Familiegudstjeneste TIT (Luk 9,57-62)

30/10 kl. 16.00            Familiegudstjeneste TIT (Luk 15,11-32)

27/11 kl. 16.00            Familiegudstjeneste TIT (Matt 21,1-11)

Prester, kateket og trosopplærere:

AF= Arnt Flugstad

AT= Anne Tempelen

EL= Eva Langeland

GE= Georg Eichsteller

JKS= Jon Kristian Sletteberg

SH= Svein Håland

TIT= Trond Inge Tappel

ØG= Øystein Gunnersen

 

 

 

 

 

 
 

 

Kalender