Gimsøy og Nenset menighet > Barn
Barn

Hva skjer i menigheten?

   Les mer...

Åpen barnehage

Menighetens åpne barnehager er godt i gang igjen i det nye året!    Les mer...

Livets gang

Planlegger du dåp? Meld dåp via nettsidene her.      Les mer...

Barnekor

Vi har nå kor for alle fra 1 kl.  Soul Kids er fra 1kl. til og med 4 klasse,  o...   Les mer...

Ettermiddagsåpent på Klyve menighetshus

Middag hver mandag kl. 16.00 i regi av Åpen Barnehage og Klyve Nærmiljøsenter. ...   Les mer...

3kl.klubben på Gimsøy

3. klasseklubb Gimsøy menighetshus mandager kl. 14.00-16.00. Mat, lek sa...   Les mer...