Visitas med fest og gudstjeneste
Visitas med fest og gudstjeneste
Visitas med fest og gudstjeneste

Biskopen kommer på visitas i Gimsøy og Nenset menighet:

Onsdag 18. Klokken 20.00. Hverdagsmesse i Gimsøy kirke

Torsdag 19. Klokken 16.30 Menighetsfest i Nenset

Søndag 22. Klokken 11.00 Visitasgudstjeneste i Nenset

 

BISPEVISITAS MED MENIGHETSFEST OG FESTGUDSTJENESTE

Menighetsfest

Gimsøy og Nenset menighet inviterer til menighetsfest i forbindelse med bispevisitasen som skal være i menigheten i september

- Nenset kirke torsdag 19.september!

- Vi starter med middag kl. 16.30,

- Programmet fra scenen starter kl. 17.30 og vi er ferdige til kl. 20.00.

Det blir sang - både fra korene våre og allsang, vi spiser en lett middag med internasjonalt preg og dessert (dette er gratis) og vi får blant annet høre en hilsen fra biskop Stein Reinertsen.

Vi gleder oss masse til en hyggelig kveld hvor vi håper å fylle hele Nenset kirke med mennesker fra menigheten vår!


Påmelding

innen torsdag 12.september til:

Mail: menighetsfest@gmail.com

SMS: 45205049

Skriv i påmeldingen fullt navn på hvem du melder på og alder på evt. barn.

Få også med evt. matallergier i påmeldingen.

 

FESTGUDSTJENESTE

Søndag 22. september kl 11.00 blir det gudstjeneste for alle generasjoner i Nenset kirke med forkynnelse ved biskop Stein Reinertsen. Det blir barnekor, mannskor og cubansk musikk. Det blir søndagsskole og forkynnelse for ungdom. Etter gudstjenesten blir det visitasforedrag ved biskopen, og kirkekaffe.

 
Del denne artikkel på e-post