Bibelreisen i Nenset kirke 18.3-20.3 og 25.3 - 27.3 kl 18
Bibelreisen i Nenset kirke 18.3-20.3 og 25.3 - 27.3 kl 18
Bibelreisen i Nenset kirke 18.3-20.3 og 25.3 - 27.3 kl 18

BIBELreisen

Ønsker du å få en oversikt over bibelhistorien? Lære deg den lange linja i grunnfortellingen i vår kultur? Bibelreisen er oversiktlig og inspirerende. Lær med kropp og sjel!

Bibelreisen er et kurs godt egnet for alle menigheter eller grupper som ønsker å få en oversikt over bibelhistorien.

Opplegget passer både for de som på forhånd er vel kjent med Bibelens fortellinger og de som er mer ukjente med dem.

Innenfor Den norske kirke passer kurset godt for grupper som dåpsforeldre, konfirmantforeldre, de som har barn i kirkens barnearbeid, trosopplærere, unge voksne, bibelgruppemedlemmer.

Innenfor frikirkesamfunnene er kurset velegnet som opp-

læring av nye troende, av de som ikke vet helt i forhold til troen, trofaste menighets-medlemmer, ungdom, alle

som trenger å få åpnet

Bibelen og få en fornyet

bibelglede.

Kurset på 4 timer (2 + 2) fører deg langs den lange linja i bibelhistorien. Det skjer på en velprøv formel: Stikkord + Bevegelse = Oversikt.

Bibelfortellingene blir for-midlet på en måte som angår livet. Du inviteres til å lære med kropp og sjel!

Sett av datoene mandag 18 og onsdag 20 mars, uke 12, og mandag 25 og onsdag 27 mars.. Nenset kirke kl. 18.00 - 20.00
Del denne artikkel på e-post