Gimsøy og Nenset menighet > Forside
  • Diakonifest 26.september
  • Visitas med fest og gudstjeneste
  • Babysang høsten 2019
  • Valg Menighetsråd 2019
  • Konfirmantpåmelding 2020
  • Åpen barnehage
  • Din kirke - Ditt nærmiljø
  • Gimsøy kirke
  • Nenset kirke
Kalender

facebook

Diakonifest 26.september

Gjerpen diakoniutvalg og Siri diakon inviterer til diakonifest på Gjerpen menig...   Les mer...

Visitas med fest og gudstjeneste

Biskopen kommer på visitas i Gimsøy og Nenset menighet: Onsdag 18. Klokken...   Les mer...

Babysang høsten 2019

Endelig er det tid for litt babysang igjen!    Les mer...

Valg Menighetsråd 2019

Her er en presentasjon av kandidater til Menighetsrådsvalg i Gimsøy og Nenset s...   Les mer...

Konfirmantpåmelding 2020

  Ordinær konfirmasjonsundervisning med konfirmasjon i mai. Her bli...   Les mer...

Konfirmasjonsdatoer

Lurer du på når poden skal stå til konfirmasjon?    Les mer...

Åpen barnehage

Menighetens åpne barnehager er godt i gang igjen i det nye året!    Les mer...

Konfirnfirmant med utviklingshemning?

    Gimsøy og Nenset menighet har tilbud om konfirmasjons samliing fo...   Les mer...